@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

@ ความหมายของขันธ์ ๕


พระ พุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายถึงค
วามหมายของ ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไว้ดังนี้

“ภิกษุทั้งหลาย! เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป เพราะสลายไปด้วยความหนาว ร้อน หิว กระ...หาย เพราะลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานบ้าง
เพราะอะไรจึงเรียกว่า เวทนา เพราะเสวยหรือรับอารมณ์ที่เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง
เพราะอะไรจึงเรียกว่า สัญญา เพราะจำสีเขียว แดง เหลือง ขาวได้
เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะปรุงแต่งสังขตธรรม คือ รูป เป็นต้น
เพราะอะไรจึงเรียกว่า วิญญาณ เพราะรู้แจ้งในอารมณ์ที่มากระทบทางตา ฯ เป็นต้น.

ลิปิกร...16.02.54

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์