@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

@ ระลึกชอบ

โดยปกติจิตจะทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆ
ที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ซึ่งเมื่อย่นย่อจัดหมวดหมู่ตามนัยของ ระลึกชอบ
สิ่งต่างๆ ที่ถูกรู้ได้จะมี ๔ หมวด คือ
...๑. หมวดที่เป็นร่างกาย (กาย)
๒. หมวดที่เป้นความรู้สึกสุข ว่าทุกข์
ว่าเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ (เวทนา)
๓. หมวดที่เป็นอาการปรากฎของจิต (จิต)
๔ หมวดที่เป็นเรื่องราวของธรรมรวมทั้งหลาย (ธรรม)
รัตนาวลี ลิปิกร.....15.02.54

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์