@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

@ ถือศีล ปฎิบัติธรรม-เป็นชาวพุทธ เรามา ถือศีลเถิด

ศีลประเสริฐ นั้นหรือ คือเสี้อผ้า

หุ้มเราไว้ คุ้มครอง ผ่องกายา

หนาวร้อนมา มีผ้า มาห่มกาย


-ถ้าศีลขาด ต่อศึล ให้บรรจบ

ให้ศึลครบ ถือใหม่ อย่าให้หาย

เหมือนเสื้อขาด ปะไว้ ใส่สบาย

หนาวร้อนหาย ถึงไม่สวย ด้วยคุ้มทน


-แค่ศีลห้า รักษาไว้ ให้คงอยู่

ถ้าชั้นครู อุโบสถ งดสับสน

ละความชั่ว ถือศีลไว้ ไม่อับจน

ดำรงตน ในศึลห้า อย่าหลุดลอย


-หนึ่งปาณา ทำร้าย หมายชีวิต

แม้แค่จิต คิดฆ่า ต้องล่าถอย

อทินนา ข้อสองว่า ตั้งตาคอย

ไปหยิบสอย ของคนอื่น ไม่คืนใคร


-สี่มุสา ถือว่า ยากที่สุด

คิดว่าสุด หยุดพูดปด งดไม่ใช่

พูดส่อเสียด พูดหยาบ เพ้อเจ้อไป

ก็ไม่ได้ ข้อมุสา ว่าตามความ


-ข้อที่สาม ถามหา ว่าหมายถึง

ไม่คำนึง ถึงคู่สอง จ้องเป็นสาม

กาเม สุมิจฉา จาราฯ ตาม

ความหมายข้าม ให้พ้น ล้นลูกเมีย


-ข้อสุดท้าย ข้อห้า อย่ากินเหล้า

อันสุรา ยาเมา เอาเป็นเสีย

ยาเสพติด ชั่วร้าย ร่างกายเพลีย

สุุดละเหี่ย จิตใจ ไร้ควบคุม


-ถือให้ได้ ห้าข้อ ขอเคร่งครัด

ควรวิรัติ เอาไว้ ให้สุขุม

ถือศีลห้า ว่าพลาง อย่างรัดกุม

ผลบุญคุ้ม เทวดา พาอวยชัย


-กรรมฐาน สิ่งสำคัญ นั่นสูงสุด

องค์พระพุทธ ทรงกระทำ นำมาใช้

ปฏิบัติ ขจัดพ้น ตัวตนไป

ผลที่ได้ ต้องลองทำ ย้ำทุกคน


-วิปัสนา ละขันธ์ห้า อีกแปดมรรค

อุปสรรค มากมาย ขยายค้น

ให้สติ รู้คิด รู้จิตตน

สุดคือพ้น เวียนว่าย คลายบ่วงกรรม


-ทั้งคิดดี พูดดี กระทำชอบ

เป็นคำตอบ พุทธองค์ ทรงค่าล้ำ

เป็นข้อหลัก เบื้องต้น ทุกคนทำ

บุญจงนำ ให้ทุกท่าน เจริญเทอญ


*สีเลนะ สุคะติงยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา

สีเลนะ นิพพุติงยันติ ตัสมา สีลังวิโส ธะเย.

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ


คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)


คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ


คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)


ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล ๕

๑.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๒.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๓.กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๔.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๕.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

การเรียงลำดับอย่างถูกต้องครับ เขียนโดย : Omsin Vitoonphong.......๒๖.๐๓.๒๕๕๔
(ขอบพระคุณเจ้าของภาพประกอบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาอย่า copy ทุกชิ้นงานมีลิขสิทธิ์

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์