@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

@ เหตุและผล


ทำตามพ่อ
-------------

".....เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทุกคนชอบที่จะทำความคิด
ความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณา หาทางแก้ไขด้วย
เหตุและผล ตามความเป็นจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็น
แนวทางปฏิบัติตนแก้ไขได้อย่างเี่ยงตรงถูกต้อง และเหมาะสม....."

---------------------------
พระบรมราโชวาท
ในพิะีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔ ก.ค. ๒๕๓๗

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์