@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

@ ปัญญา


พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่า

".....ผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่า

ร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่ตัว

ไม่ใช่ตน คน สัตว์ แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหู

ขึ้นกระดิก ก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืน นานถึง

100 ปี แต่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงดังกล่าว....."

กล่าวคือ แม้ว่าอายุของผู้นั้นจะยืนยาวมานาน

เพียงใดก็ย่อมเป้นโมฆะเสียเปล่าไปชาติหนึ่ง

จัดว่าเป็น โมฆบุรุษ " คือ บุรุษที่สูญเปล่า "


----------------------

หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี,สมเด็จพระญาณสังวร

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์