@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

@ เปรียบเทียบ

(ขอบพระคุณเจ้าของภาพค่ะ)

*** เปรียบเทียบ ***
คุณแม่หนาหนักเพี้ยง........พสุธา
คุณบิดรดุจอา-................กาศกว้าง
คุณพี่พร่างศิขรา..............เมรุมาศ
คุณพระอาจารย์อ้าง.........อาจสู้สาคร

(ประชุมโคลงโลกนิติ)/หนังสือกลยุทธการสอนเปรียบเทียบ

ภาษาเปรียบเทียบกล้องส่องความคิ
ภาพน้ำจิตอาจเห็นได้เด่นใส
ถ้าเขียนพูดปูดเปลื้อนเลอะเลือนไป
ก็น้ำใจหรือจะแจ่มแอร่มฤทธิ์.............(น.ม.ส.)

ชีวิตคนปกติย่อมต้องการความสุนทรี ความอ่อนหวาน นุมนวล ไพเราะ 
การคิดเปรียบเทียบชีวิตชีวิตกับธรรมชาติ ย่องส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกคล้อยตาม ไม่ขัดแย้ง มีอารมณ์ร่วมและเกิดภาพพจน์


คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์
Loading...
Loading...
Loading...

เพลง วีดีโอ

Loading...