@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

@ เปรียบเทียบ

(ขอบพระคุณเจ้าของภาพค่ะ)

*** เปรียบเทียบ ***
คุณแม่หนาหนักเพี้ยง........พสุธา
คุณบิดรดุจอา-................กาศกว้าง
คุณพี่พร่างศิขรา..............เมรุมาศ
คุณพระอาจารย์อ้าง.........อาจสู้สาคร

(ประชุมโคลงโลกนิติ)/หนังสือกลยุทธการสอนเปรียบเทียบ

ภาษาเปรียบเทียบกล้องส่องความคิ
ภาพน้ำจิตอาจเห็นได้เด่นใส
ถ้าเขียนพูดปูดเปลื้อนเลอะเลือนไป
ก็น้ำใจหรือจะแจ่มแอร่มฤทธิ์.............(น.ม.ส.)

ชีวิตคนปกติย่อมต้องการความสุนทรี ความอ่อนหวาน นุมนวล ไพเราะ 
การคิดเปรียบเทียบชีวิตชีวิตกับธรรมชาติ ย่องส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกคล้อยตาม ไม่ขัดแย้ง มีอารมณ์ร่วมและเกิดภาพพจน์


คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์