@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

@ โทษแห่งการขาดความอดทน


// โทษแห่งการขาดความอดทน \\

1. ทำการงานคั่งค้าง จับจด ไม่อาจประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ กลายเป้นคนทุกข์ง่าย สุขยาก 
อ่อนแอและเปราะบาง ทำการใดๆ ก็ไม่สำเร็จ ดังสุภาษิตจีนที่ว่า
" หินผาที่ขวางอยู่ข้างหน้า เป็นสิ่งกีดขวางสำหรับคนอ่อนแอแต่เป็นบันไดสำหรับคนเข้มแข็ง"
2. เสียความไว้วางใจและเต็มไปด้วยศัตรู
3. กลายเป็นผู้ลุแก่อำนาจโทสะ กลายเป็นอาชญากร

-------------------
หนังสือคุณธรรมและจิตสำนึกของข้าราชการครู/221154คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์