@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

@ คำพ่อสอน ๕

รูปภาพ : คำพ่อสอน
------------

".....สามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียงก็หมายความว่า ไม่ได้ทำคนละทีสองทีแต่ทำพร้อมกัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้ มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง แข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่าคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ มีคนอื่นมาช่วยก็จะทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้น ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ....."

-------------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 กันยายน 2521

คำพ่อสอน
------------

".....สามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียงก็หมายความว่า ไม่ได้ทำคนละทีสองทีแต่ทำพร้อมกัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้ มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง แข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่าคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ มีคนอื่นมาช่วยก็จะทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้น ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ....."

-------------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 กันยายน 2521

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์