@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

@ คำพ่อสอน ๒

รูปภาพ : คำพ่อสอน
------------

".....ถ้าทุกคนพูดเหมือนกัน เวลาพูดอะไรกันขึ้นมาก็พูดเหมือนกันหมด สัมมนาก็ไม่ต้องสัมมนากัน ไม่ต้องประชุมกัน ไม่ต้องชี้แจง ทุกคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกันหมด อันนี้ซิน่าเบื่อ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีอ้วนไม่มีผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แล้วเขาก็มีความสุขของเขาได้ ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกแต่างกัน แต่ต้องทำงานได้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็สอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง....."

------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธันวาคม 2536 

คำพ่อสอน
------------

".....ถ้าทุกคนพูดเหมือนกัน เวลาพูดอะไรกันขึ้นมาก็พูดเหมือนกันหมด สัมมนาก็ไม่ต้องสัมมนากัน ไม่ต้องประชุมกัน ไม่ต้องชี้แจง ทุกคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกันหมด อันนี้ซิน่าเบื่อ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีอ้วนไม่มีผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แล้วเขาก็มีความสุขของเขาได้ ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกแต่างกัน แต่ต้องทำงานได้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็สอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง....."

------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธันวาคม 2536

คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์