@@@...ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนๆ สมาชิก โดยการ Comment ภาพที่เขา Post มากันหน่อยก็ดี นะครับ !!
Add a comment.

Google+ Followers

WHO'S ONLINE / จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

@ คำพ่อสอน ๒

รูปภาพ : คำพ่อสอน
------------

".....ถ้าทุกคนพูดเหมือนกัน เวลาพูดอะไรกันขึ้นมาก็พูดเหมือนกันหมด สัมมนาก็ไม่ต้องสัมมนากัน ไม่ต้องประชุมกัน ไม่ต้องชี้แจง ทุกคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกันหมด อันนี้ซิน่าเบื่อ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีอ้วนไม่มีผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แล้วเขาก็มีความสุขของเขาได้ ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกแต่างกัน แต่ต้องทำงานได้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็สอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง....."

------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธันวาคม 2536 

คำพ่อสอน
------------

".....ถ้าทุกคนพูดเหมือนกัน เวลาพูดอะไรกันขึ้นมาก็พูดเหมือนกันหมด สัมมนาก็ไม่ต้องสัมมนากัน ไม่ต้องประชุมกัน ไม่ต้องชี้แจง ทุกคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกันหมด อันนี้ซิน่าเบื่อ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีอ้วนไม่มีผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แล้วเขาก็มีความสุขของเขาได้ ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกแต่างกัน แต่ต้องทำงานได้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็สอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง....."

------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธันวาคม 2536

@ สายฟ้าไหล...เป็นสายฝน

รูปภาพ : "สายฟ้าไหล...เป็นสายฝน"

๐๐๐ ฟ้ามืดครึ้ม เมฆาเลื่อน ปิดน่านฟ้า
กั้นแสงมา ในยามบ่าย จนพลบค่ำ
เม็ดน้ำใส เริ่มโปรยปราย เป็นประจำ
เพื่อเตือนย้ำ ถึงความชุ่ม ของสายฝน

๐๐๐ เม็ดเล็กเล็ก ทยอยร่วง หล่นปรอยปรอย
เริ่มเป็นฝอย และเม็ดใหญ่ พรมพรู่หล่น
ตกกระทบ ลงพื้นดิน เสียงสับสน
ต้องรีบขน ของเครื่องใช้ ให้ทันการ

๐๐๐ ลมเริ่มพัด สายน้ำสาด พาดผ่านม่าน
ทั้งวันวาน แลวันนี้ ทุกเหตุการณ์
เป็นคืนเหงา คืนว่างเปล่า ทุกสถาน
ทุกรวงร้าน ต้องรีบปิด มิดชิดลง............//230755--21.48 น. 

"สายฟ้าไหล...เป็นสายฝน"

๐๐๐ ฟ้ามืดครึ้ม เมฆาเลื่อน ปิดน่านฟ้า
กั้นแสงมา ในยามบ่าย จนพลบค่ำ
เม็ดน้ำใส เริ่มโปรยปราย เป็นประจำ
เพื่อเตือนย้ำ ถึงความชุ่ม ของสายฝน

๐๐๐ เม็ดเล็กเล็ก ทยอยร่วง หล่นปรอยปรอย
เริ่มเป็นฝอย และเม็ดใหญ่ พรมพรู่หล่น
ตกกระทบ ลงพื้นดิน เสียงสับสน
ต้องรีบขน ของเครื่องใช้ ให้ทันการ

๐๐๐ ลมเริ่มพัด สายน้ำสาด พาดผ่านม่าน
ทั้งวันวาน แลวันนี้ ทุกเหตุการณ์
เป็นคืนเหงา คืนว่างเปล่า ทุกสถาน
ทุกรวงร้าน ต้องรีบปิด มิดชิดลง

เขียนโดย............แมงก่ำเบ้อ//230755--21.48 น.

@ โคลงสี่สุภาพ "เกร็ดสายฝน"

รูปภาพ : สวัสดีค่ะ ทักทายทุกคนนะคะ

เสียงจอกจอกตกนั้น..........สายฝน
ดังหล่นกระทบบน.............ดอกไม้ 
เกร็ดใสสดสุขล้น..............แลฉ่ำ เย็นใจ
พรมพร่างเกาะขอบใบ........ตรึกไว้แรมรอน.

&แมงก่ำเบ้อ//230755 เวลา 18.20 น.

โคลงสี่สุภาพ "เกร็ดสายฝน"
 
เสียงจอกจอกตกนั้น..........สายฝน
ดังหล่นกระทบบน.............ดอกไม้
เกร็ดใสสดสุขล้น..............แลฉ่ำ เย็นใจ
พรมพร่างเกาะขอบใบ........ตรึกไว้แรมรอน.


เขียนโดย........แมงก่ำเบ้อ//230755 เวลา 18.20 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

@ คำพ่อสอน ๕

รูปภาพ : คำพ่อสอน
------------

".....สามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียงก็หมายความว่า ไม่ได้ทำคนละทีสองทีแต่ทำพร้อมกัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้ มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง แข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่าคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ มีคนอื่นมาช่วยก็จะทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้น ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ....."

-------------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 กันยายน 2521

คำพ่อสอน
------------

".....สามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียงก็หมายความว่า ไม่ได้ทำคนละทีสองทีแต่ทำพร้อมกัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้ มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง แข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่าคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ มีคนอื่นมาช่วยก็จะทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้น ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ....."

-------------------------------------
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 กันยายน 2521

@ "ในห้วงแห่งความฝัน"

รูปภาพ : "ในห้วงแห่งความฝัน"

๐๐ อยากจะฝัน ให้ยาวนาน มิใคร่ตื่น
ในห้วงคืน แห่งความสุข คืนความฝัน
อยากจะอยู่ นอนแบบนี้ ชั่วนิรันดร์
อยู่ในฝัน ยามนิทรา ทุกค่ำคืน ๐๐

"ในห้วงแห่งความฝัน"

๐๐ อยากจะฝัน ให้ยาวนาน มิใคร่ตื่น
ในห้วงคืน แห่งความสุข คืนความฝัน
อยากจะอยู่ นอนแบบนี้ ชั่วนิรันดร์
อยู่ในฝัน ยามนิทรา ทุกค่ำคืน ๐๐

เขียนโดย..............แมงก่ำเบ้อ &210755/18.43 น.


@ โคลงสี่สุภาพ "อำลาอาลัย"

รูปภาพ : โคลงสี่สุภาพ "อำลาอาลัย"

สุริยาลับแล้ว....................ลอยเลือน ลดลง
แสงส่องประกายเตือน........รับรู้
ถึงพลบค่ำมาเยือน.............เร็วรี่ เลยแฮ
ทุกสิ่งสรรพทุกผู้...............กลับเข้าเรือนรัง.

แมงก่ำเบ้อ &220755/16.43 น.

โคลงสี่สุภาพ "อำลาอาลัย"

สุริยาลับแล้ว....................ลอยเลือน ลดลง
แสงส่องประกายเตือน........รับรู้
ถึงพลบค่ำมาเยือน.............เร็วรี่ เลยแฮ
ทุกสิ่งสรรพทุกผู้...............กลับเข้าเรือนรัง.

เขียนโดย..........แมงก่ำเบ้อ &220755/16.43 น.


คลังรูปภาพ

ตัวละครในวรรณคดี

ตัวละครในวรรณคดี
คลิกๆ ค้นหาได้นะคะ

อาหารไทย

อาหารไทย
รูปภาพอาหารไทยๆ มีให้เลือกที่หลากหลาย คลิกๆ เข้าดูเลยนะคะ

วันใสๆวัยร่าเริง

วันใสๆวัยร่าเริง
ความสดใสและความอ่อนไหวในของอารมณ์

เพลง วีดีโอ

Loading...